Lumenpudotus ja lumityöt turvallisesti ammattitaidolla

Teemme lumenpoistot, jään- ja lumenpudotukset sekä höyrytykset turvallisesti ja kattoa vahingoittamatta. Lumenkuljetus hoituu kauttamme tarvittaessa kuorma-autolla.

Lisäksi teemme auraukset, hiekoitukset sekä tavalliset lumityöt pienoislumilingon, lumikolan ja lapion voimin.

PÄIVYSTYS LUMIKAUDELLA 24h

Lumitöistä kotitalousvähennystä

Lumitöistä on yksityisen talon omistajan mahdollista saada kotitalousvähennystä. Koska lumenpudotus on oikeastaan kokonaan työtä, on se kokonaisuudessaan verovähennyskelpoista.

Myös samassa taloudessa asuva puoliso on oikeutettu kotitalousvähennykseen, joten yhdessä voitte saada useamman tonnin verohelpotukset kattotöihin liittyen.

Lumityöt asunto-osakeyhtiöille ja yrityksille

Lu­men­pu­do­tus ja jään­pois­to on haas­ta­vaa työ­tä suu­ris­sa ra­ken­nuk­sis­sa, ja se kan­nat­taa­kin jät­tää osaa­van am­mat­ti­lai­sen kä­siin. Lu­mi­mies­pal­ve­lun kaut­ta ta­voi­tat oi­keat ih­mi­set ja vä­li­neet, joil­la isom­pi­kin ra­ken­nus tai ta­lo­yh­tiön kat­to­ri­vis­tö pää­see eroon lu­mi­kuor­mas­ta. Meil­le on sa­no­mat­ta­kin sel­vää, et­tä hoi­dam­me kun­toon tar­vit­ta­vat lu­vat, huo­leh­dim­me te­ki­jöi­den tur­val­li­suu­des­ta ja lo­puk­si kul­je­tam­me lu­met tar­vit­taes­sa pois alu­eel­ta.